Ik wil een bankier aanspreken op het gedrag. Kan dat?

De Bankierseed

Hier vindt u informatie over de wettelijk verplichte Bankierseed die op 1 april 2015 is ingegaan. Aan de eed is een gedragscode verbonden. Wie die overtreedt kan tuchtrechtelijk aangesproken worden.

 

Wat kan ik melden?

Bent u geconfronteerd met een bankmedewerker die de gedragscode van de Bankierseed overtrad, dan kunt u daar via deze website melding van doen. Hier leest u hoe.