Sepot – Indienen valse verzekeringsclaim

13 november 2018
Sepot

TRB-2018-3960.

Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde heeft meegewerkt aan het indienen van een valse verzekeringsclaim door een collega om daar financieel voordeel mee te behalen. Gelet op de bijzondere en persoonlijke omstandigheden zijn de gedragingen van beëdigde van onvoldoende ernst om verder tuchtrechtelijk ingrijpen te rechtvaardigen.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 3960 beslissing AD