Zorgvuldige beoordeling van verzoeken tot inzage in (origineel) kredietdossier

Deel deze pagina

TRB-2017-3640H. 

De melding houdt onder meer in dat de beëdigde het vertrouwen van de klant in de bank heeft geschonden door geen inzage in originele kredietdossiers te geven. Er zou onvoldoende rekening zijn gehouden met het klantbelang van melder, zijnde de mogelijkheid om te onderzoeken of er met de handtekeningen op de documenten zou zijn gefraudeerd. De Algemeen Directeur heeft besloten geen klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie. Er is niet gebleken dat de beëdigde onzorgvuldig heeft gehandeld. De beëdigde heeft de verzoeken van melder conform het beleid van de bank en in overleg met de afdeling juridische zaken en zijn leidinggevende beoordeeld. Door de beëdigde is aan melder verzocht zijn verzoeken nader te onderbouwen en zijn alternatieve oplossingen aangeboden.  De Voorzitter van de Tuchtcommissie onderschrijft de beslissing van de Algemeen Directeur. De Voorzitter van de Tuchtcommissie merkt op dat de beëdigde op zeer zorgvuldige manier is omgegaan met de belangen van de melder als (voormalig) cliënt van de bank en dat het op de weg van de melder had gelegen om zijn verzoek tot herziening nader te onderbouwen.

Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3640 Beslissing AD
Download hier de herzieningsuitspraak: 3640 Herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF