Zakelijke e-mail gebruikt voor privézaak – Sepot, herzieningsverzoek afgewezen.

Deel deze pagina

TRB-2019-4350.

De beëdigde heeft met gebruikmaking van haar e-mailadres van de bank een e-mail verzonden.  De e-mail had betrekking op een privéaangelegenheid en werd afgesloten met de opmerking dat deze vanaf de werkplek werd verstuurd. Deze e-mail is bij de stukken gevoegd in een civielrechtelijke procedure, waarbij de echtgenote van de melder belanghebbende was. De Algemeen Directeur acht de verzending van de e-mail onzorgvuldig en daarmee in strijd met de bankierseed. De ernst van de gedraging is onvoldoende om daarvan een tuchtrechtelijk verwijt te maken. De Algemeen Directeur seponeert de zaak.

De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. De voorzitter acht de gedraging onvoldoende ernstig om een klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie Banken. Door beëdigde is eenmalig haar zakelijke e-mailadres gebruikt voor een privéaangelegenheid. Het is niet gebleken dat de vermelding dat de e-mail werd verstuurd vanaf de werkplek, is gedaan om de inhoud van de e-mail kracht bij te zetten. Evenmin blijkt dat de melder nadeel heeft ondervonden van verzending via het zakelijke e-mailadres.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Sepotbeslissing AD 4350

Download hier de herzieningsbeslissing van de Voorzitter van de Tuchtcommissie: Herzieningsbeslissing 4350

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF