Zakelijk geschil – herzieningsverzoek afgewezen

Deel deze pagina

TRB-2021-4561-AD en TRB-2021-4561-HV
Algemeen Directeur, 14 januari 2021
Voorzitter van de Tuchtcommissie, 23 februari 2021

De melding houdt in dat melder geen klacht bij de bank mag indienen, niet wordt teruggebeld en niet meer welkom is op het bankkantoor. De Algemeen Directeur doet geen nader onderzoek naar de melding omdat onvoldoende aannemelijk is dat de bankmedewerker een persoonlijk tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Het weigeren van de toegang tot het bankkantoor betreft een beslissing van de bank die niet door de Algemeen Directeur kan worden getoetst.

De melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. Melder stelt dat de bankmedewerker zich niet aan de gemaakte afspraken over het afwikkelen van een faillissement houdt. Het gaat daarmee om een zakelijk geschil tussen melder en de bank. De bankmedewerker heeft de adviseur van de melder over het standpunt van de bank geïnformeerd. De melder was daarom ook bekend met dit standpunt. De voorzitter ziet geen reden om tot herziening over te gaan.

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF