Weigeringen door bank van aanlevering niet-geanonimiseerde stukken

Deel deze pagina

TRB-2018-3670H en TRB-2018-3677H. 

Door de bank zijn tegen beëdigden meldingen ingediend. Naar aanleiding hiervan heeft de Algemeen Directeur onderzoeken ingesteld en heeft hij de bank in beide dossiers meermalen verzocht om de aanlevering van niet-geanonimiseerde stukken. De bank heeft dit telkens geweigerd. De Algemeen Directeur heeft daarop de zaken geseponeerd, nu het – door tijdsverloop – niet langer opportuun is een klacht aan de Tuchtcommissie voor te leggen.

Van beide beslissingen is door de bank herziening aan de Voorzitter van de Tuchtcommissie gevraagd. Een van de verzoeken wordt niet-ontvankelijk verklaard, nu deze niet aan de vereisten voldoet.

Daarnaast verwijst de Voorzitter van de Tuchtcommissie in beide herzieningsbeslissingen naar de beslissing van de Tuchtcommissie met betrekking tot de aanlevering van (niet-geanonimiseerde) stukken van 1 maart 2017. Gelet op dit oordeel kan er volgens de Voorzitter van de Tuchtcommissie geen enkel misverstand over bestaan dat de stukken in niet-geanimiseerde vorm dienen te worden aangeleverd. Nu de bank telkens heeft geweigerd de stukken in niet-geanonimiseerde vorm aan te leveren – ook nadat de bank op de beslissing van 1 maart 2017 is gewezen – acht de Voorzitter van de Tuchtcommissie het oordeel van de Algemeen Directeur begrijpelijk en juist. Er is geen aanleiding de beslissingen te herzien.

Download hier de herzieningsuitspraken:
Herzieningsbeslissing dossier 3670
Herzieningsbeslissing dossier 3677

Download hier de beslissingen van de Algemeen Directeur:
Beslissing algemeen directeur dossier 3670
Beslissing algemeen directeur dossier 3677

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF