Weigering medewerking aan onderzoek bank; beroepsverbod

Deel deze pagina

 

TRB-2019-3970-TC.
Tuchtcommissie, 27 juni 2019

Na een intern onderzoek van de bank bestonden zeer serieuze aanwijzingen dat verweerder betrokken was bij fraude binnen de bank, waarbij onder meer een klant voor € 20.000 was benadeeld. Uit het onderzoek van de bank kwam naar voren dat van alle potentieel betrokken bankmedewerkers, uitsluitend verweerder in de gelegenheid was geweest om het geheel aan handelingen van de fraude te kunnen hebben verricht. Verweerder is door de bank geconfronteerd met deze onderzoeksbevindingen.  Hem is gevraagd om met zijn mobiele telefoon in te (laten) loggen op de mobiel bankieren app van de bank. Verweerder heeft medewerking daaraan geweigerd.

De Tuchtcommissie oordeelt dat het voor verweerder duidelijk moet zijn geweest wat het belang was van het verkrijgen van duidelijkheid over de door verweerder gebruikte mobiele telefoon. Dit was mogelijk door het inloggen op de mobiel bankieren app. Deze handeling is eenvoudig van aard en impliceert slechts een geringe inbreuk op de privacy van verweerder. Van verweerder kon worden gevergd opening van zaken te geven, ook door in te (laten) loggen op de mobiel bankieren app. Door medewerking te weigeren heeft verweerder zich niet open en toetsbaar opgesteld, heeft hij het vertrouwen van de samenleving in de bank geschaad en zich niet integer gedragen. Verweerder heeft in strijd gehandeld met gedragsregels 1, 6 en 7. De Tuchtcommissie legt aan verweerder een beroepsverbod op voor de duur van 6 maanden.

De naam van verweerder wordt, na onherroepelijk worden van de beslissing, opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download hier de beslissing: Beslissing TC 3970

Download volledige uitspraak .PDF