Vragen in het kader van Know Your Customer beleid – geen tuchtrechtelijk verwijt

Deel deze pagina

TRB-2021-4677-AD
Algemeen Directeur, 16 december 2021

TRB-2022-4677-HV
Herzieningsbeslissing, 3 maart 2022

Melder beklaagt zich over de vragen die de bankmedewerker in het kader van het Know Your Customer beleid heeft gesteld. Ook zou de bankedewerker niet meer hebben gereageerd op een e-mail van melder.

De Algemeen Directeur wijst de melding af, omdat de bankmedewerker geen gedragsregels heeft geschonden. De bankmedewerker heeft de vragen gesteld in het kader van de wettelijke “ken uw klant”-verplichting van de bank. Daarnaast heeft, anders dan melder stelt, de bankmedewerker contact met hem gezocht.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. De voorzitter overweegt dat de bank een wettelijke plicht heeft te voorkomen dat bankrekeningen voor witwassen worden gebruikt. Dit betekent dat iedere klant van de bank met een onderzoek in het kader van Know Your Customer geconfronteerd kan worden als sprake is van een signaal dat de bank verder moet onderzoeken. Bij melder was hier aanleiding voor. De bankmedewerker heeft hierin niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. De voorzitter overweegt verder dat het gebrek aan informatie over de voortzetting van het onderzoek door de bank en de consequenties daarvan niet zodanig is, dat de gedragsregels voor bankiers zijn overtreden.

Zie hier de beslissing van de Algemeen Directeur.
Zie hier de beslissing van de Voorzitter van de Tuchtcommissie Banken.