Voor een privérelatie een fraudeonderzoek starten en delen vertrouwelijke klantinformatie

Deel deze pagina

TRB-2020-4432-TC
Tuchtcommissie, 28 oktober 2020

Verweerder is een fraudeonderzoek gestart naar aanleiding van informatie van een privérelatie. Vervolgens heeft verweerder vertrouwelijke en privacygevoelige informatie met deze privérelatie gedeeld. De Tuchtcommissie oordeelt dat verweerder om (mogelijke) belangenverstrengeling te voorkomen dit onderzoek aan een collega had moeten overdragen. Het delen van vertrouwelijke informatie schaadt het vertrouwen van de samenleving in de bancaire sector. Tuchtcommissie acht een beroepsverbod niet passend, omdat zij het aannemelijk acht dat verweerder bij het onderzoek geen kwade bedoelingen had. Verder heeft de Tuchtcommissie ermee rekening gehouden dat verweerder openheid heeft gegeven, inzicht heeft getoond en niet langer als leidinggevende werkzaam is. De Tuchtcommissie legt verweerder een berisping op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download volledige uitspraak .PDF