Voegen van getekende pagina bij een niet door de klant getekend document (2)

Deel deze pagina

TRB-2021-4450-TC
Tuchtcommissie, 28 april 2021

Verweerster heeft een door de klant ondertekende pagina gehecht bij een nieuw, niet door de klant getekend, document. Hierdoor leek het alsof de klant voor dat document had getekend, terwijl dat niet het geval was. De Tuchtcommissie overweegt dat klanten van de bank er te allen tijde op moeten kunnen vertrouwen dat op een integere manier wordt omgegaan met informatie en documenten die zij aan de bank verstrekken. Op de juistheid van de in de systemen van de bank opgenomen informatie moet kunnen worden vertrouwd. De handelwijze van verweerder raakt de kern van het vertrouwen dat door klanten in de bank mag worden gesteld. De Tuchtcommissie verklaart de klacht gegrond. Bij de op te leggen maatregel weegt de Tuchtcommissie mee dat aannemelijk is dat verweerster de klant op zo goed mogelijke wijze meende te bedienen. Het gaat om een incident en verweerster heeft inzicht getoond in haar foutieve handelen. De Tuchtcommissie legt een geheel voorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van twee weken op, met een proeftijd van twee jaar.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken hebben inzage in dit register.

zie ook TRB-2021-4449-TC

Download volledige uitspraak .PDF