Voegen van getekende pagina bij een niet door de klant getekend document (1)

Deel deze pagina

TRB-2021-4449-TC
Tuchtcommissie, 28 april 2021

Verweerder heeft ingestemd met een voorstel van zijn assistent om een door de klant ondertekende pagina te voegen bij een nieuw, niet door de klant getekend, document. Hierdoor leek het alsof de klant voor dat document had getekend, terwijl dat niet het geval was. De Tuchtcommissie overweegt dat klanten van de bank er te allen tijde op moeten kunnen vertrouwen dat op een integere manier wordt omgegaan met informatie en documenten die zij aan de bank verstrekken. Op de juistheid van de in de systemen van de bank opgenomen informatie moet kunnen worden vertrouwd. De handelwijze van verweerder raakt de kern van het vertrouwen dat door klanten in de bank mag worden gesteld. De Tuchtcommissie verklaart de klacht gegrond. Bij de op te leggen maatregel weegt de Tuchtcommissie mee dat aannemelijk is dat verweerder de klant op zo goed mogelijke wijze meende te bedienen. De Tuchtcommissie acht ook aannemelijk dat geen sprake is geweest van enig eigen belang of persoonlijk gewin van verweerder. Daarnaast gaat het om een incident en heeft verweerder inzicht getoond in zijn foutieve handelen. De Tuchtcommissie legt aan verweerder een geheel voorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van twee weken op, met een proeftijd van twee jaar.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken hebben inzage in dit register.

zie ook TRB-2021-4450-TC

Download volledige uitspraak .PDF