Verzoek kopie nota, geen tuchtrechtelijk verwijt – herzieningsverzoek afgewezen

Deel deze pagina

TRB-2022-4699-AD
Algemeen Directeur, 28 januari 2022
TRB-2022-4699-HV
Herzieningsbeslissing, 22 februari 2022

Melder beklaagt zich dat hij voor overschrijvingen een kopie van de nota moet meesturen, terwijl dat eerder niet hoefde. De Algemeen Directeur heeft beslist de melding niet te onderzoeken, omdat dit een beleidsbeslissing van de bank betreft en geen individuele gedraging.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. De voorzitter oordeelt dat de bank de voorwaarde aan haar dienstverlening mag stellen dat melder een ondertekende nota meestuurt. Die voorwaarde is niet onredelijk. De bankmedewerker die over dit beleid informeert, handelt niet zonder meer tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Zie hier de beslissing van de Algemeen Directeur.
Zie hier de beslissing van de Voorzitter van de Tuchtcommissie.