Verzenden e-mails met vertrouwelijke klantgegevens

Deel deze pagina

TRB-2020-4303-TC

Verweerder heeft vertrouwelijke klantgegevens naar zijn privé-mailadres gezonden. Met zijn handelen heeft verweerder de interne regels van de bank niet nageleefd en niet integer en onzorgvuldig gehandeld. De Tuchtcommissie is van oordeel dat het onaanvaardbaar is dat vertrouwelijke gegevens van klanten door een bankmedewerker buiten de bank worden gebracht en dan ook nog eens op een niet (voldoende) beveiligde wijze waardoor derden er kennis van kunnen nemen, dan wel deze gegevens zich kunnen toe-eigenen. De Tuchtcommissie legt verweerder een beroepsverbod voor de duur van zes maanden op.

De naam van verweerder wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download hier de volledige uitspraak: Uitspraak TRB-2020-4303-TC
opgemerkt wordt dat in de uitspraak (pdf) een onjuist zaaknummer wordt vermeld, het juiste zaaknummer is TRB-2020-4303-TC

Download volledige uitspraak .PDF