Vervalsing handtekeningen klanten en niet voeren revisiegesprekken: beroepsverbod

Deel deze pagina

TRB-2018-3686. 

Verweerder heeft handtekeningen van twee klanten op beleggingsprofielen vervalst en hij heeft in het systeem van de bank vermeld dat hij revisiegesprekken met klanten had gevoerd die niet hebben plaatsgevonden. Dat een en ander heeft plaatsgevonden onder hoge werkdruk doet aan de ernst daarvan niet af. Aldus heeft verweerder de Gedragsregels (1, 4 en 7) in ernstige mate geschonden. De Tuchtcommissie legt aan verweerder een beroepsverbod van drie maanden op, waarbij rekening is gehouden met de omstandigheid dat verweerder reeds zijn baan heeft verloren. Voorts weegt de Tuchtcommissie in het voordeel van verweerder mee dat hij inzicht heeft getoond in de laakbaarheid van zijn handelen en gedurende de tuchtprocedure open is geweest over zijn handelen.

De naam van de beëdigde wordt opgenomen in het door banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

Download hier de volledige uitspraak:
Uitspraak dossier 3686

Download volledige uitspraak .PDF