Vervalsen werkgeversverklaring ten behoeve van overbruggingshypotheek

Deel deze pagina

TRB-2020-4373-TC
Tuchtcommissie, 25 november 2020

Verweerster heeft voor de aanvraag van een overbruggingshypotheek de werkgeversverklaring van haar werkgever (de bank) vervalst. Hoewel de gedragingen van verweerster zich in de privésfeer hebben afgespeeld, bestaan volgens de Tuchtcommissie voldoende raakvlakken met de functie van verweerster bij de bank. De Tuchtcommissie acht het handelen van verweerster niet integer, niet zorgvuldig en in strijd met de wet. Haar handelen schaadt het vertrouwen van de samenleving in de bank. Bij de op te leggen maatregel houdt de Tuchtcommissie rekening met de persoonlijke omstandigheden van verweerster. De Tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod voor de duur van vier maanden op. De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download volledige uitspraak .PDF