Vervalsen bankafschrift ten behoeve van een persoonlijke lening

Deel deze pagina

TRB-2020-4355

Verweerder heeft zijn bankafschrift vervalst en heeft dit, tezamen met eveneens vervalste stukken van zijn partner, ingediend bij een kredietverstrekker om zodoende in aanmerking te kunnen komen voor een persoonlijke lening. Hoewel de gedragingen in de privésfeer hebben afgespeeld, zijn er naar het oordeel van de Tuchtcommissie voldoende raakvlakken met zijn werken bij de bank en de functie van verweerder als adviseur om de gedragingen aan het bancaire tuchtrecht te toetsen. Verweerder heeft kennis die hij in zijn functie heeft opgedaan gebruikt bij zijn gedragingen. De Tuchtcommissie is van oordeel dat het vertrouwen van de samenleving in het bankwezen ernstig wordt geschaad door gedragingen als die van verweerder. De Tuchtcommissie legt verweerder een beroepsverbod op voor de duur van vijf maanden. 

De naam van verweerder wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download hier de volledige uitspraak:Uitspraak TC 4355

Download volledige uitspraak .PDF