Vervalsen accountantsverklaring; beroepsverbod

Deel deze pagina

TRB-2017-3532. 

Verweerder was als zelfstandige via een tussenpersoon werkzaam voor de bank. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden werd als voorwaarde gesteld dat verweerder ieder kwartaal een accountantsverklaring overlegt. Omdat verweerder niet over deze verklaring beschikte, overhandigt hij een valse verklaring. De Tuchtcommissie stelt vast dat verweerder met zijn handelen de gedragscode heeft geschonden, doordat hij niet integer en zorgvuldig heeft gehandeld en zich bovendien schuldig heeft gemaakt aan schending van de voor hem geldende regels. Daarnaast heeft verweerder geen enkel inzicht getoond in de laakbaarheid van zijn handelen. Aan verweerder wordt een beroepsverbod van één jaar opgelegd.

De naam van de beëdigde wordt opgenomen in het door banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

Download hier de volledige uitspraak: Dossier uitspraak 3532

Download volledige uitspraak .PDF