Valse informatie verstrekken bij procedure: bankierseed niet afgelegd

Deel deze pagina

TRB-2018-3890-AD en TRB-2018-3890-HV 
Algemeen directeur, 15 mei 2018
Voorzitter Tuchtcommissie, 11 september 2018

De bankmedewerker zou zich volgens de melder niet houden aan de regels voor belastingafdracht. De bankmedewerker zou, in een civiele procedure tussen de melder en de bank bij de civiele rechter, bewust valse informatie geven over de belastingafdracht.

De Algemeen Directeur heeft besloten om geen klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie omdat de bankmedewerker niet werkzaam is voor een instelling die handelt op basis van een vergunning van De Nederlandse Bank en hij om die reden ook niet de bankierseed heeft afgelegd. Daardoor kan de Stichting Tuchtrecht Banken hem niet tuchtrechtelijk aanspreken.

De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht. De voorzitter van de Tuchtcommissie handhaaft de beslissing van de Algemeen Directeur en merkt ten overvloede op dat de melding zich ook niet zou lenen voor behandeling door de tuchtcommissie, aangezien de zaak ter beoordeling aan een civiele rechter is voorgelegd.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 3890 beslissing AD
Downliad hier de herzieningsbeslissing: Dossier 3890 herzieningsbeslissing

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF