Uitkeren bouwdepot voor fiscale schuld

Deel deze pagina

29 juli 2020
Uitspraak Tuchtcommissie
Berisping
TRB-2020-4410

Verweerder heeft een bouwdepot van 0,5 miljoen euro doen uitkeren aan klanten van de bank. Het doel daarvan was dat de klanten daarmee een fiscale schuld konden voldoen. De Tuchtcommissie oordeelt dat het liquiditeitsprobleem van de klanten een privéaangelegenheid betrof. Verweerder heeft zich dit probleem aangetrokken, maar is daarbij uit het oog verloren dat de oplossing niet toelaatbaar was. Een bouwdepot is doelgebonden en is niet bedoeld om fiscale schulden uit te voldoen. Verweerder heeft geen goedkeuring aan een leidinggevende gevraagd. Verweerder heeft een onzorgvuldige belangenafweging gemaakt, zijn werkwijze was niet zorgvuldig en hij heeft zich niet aan de regels gehouden. De Tuchtcommissie houdt bij het bepalen van de maatregel onder meer rekening met de omstandigheid dat verweerder niet met verkeerde bedoelingen heeft gehandeld. De Tuchtcommissie legt aan verweerder de maatregel van berisping op.

De naam van verweerder wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download hier de volledige uitspraak Uitspraak TC 2020