Tuchtrecht niet van toepassing, herzieningsverzoek afgewezen.

Deel deze pagina

TRB-2021-4683-AD
Algemeen Directeur, 14 oktober 2021
TRB-2021-4683-HV
Herzieningsbeslissing, 8 december 2021

De Algemeen Directeur doet geen nader onderzoek naar de melding omdat de bankmedewerker werkzaam is voor een bedrijf dat geen bank is als bedoeld in artikel 3:17c Wet op het financieel toezicht. De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie heeft het herzieningsverzoek afgewezen. De voorzitter oordeelt dat het bedrijf geen bank is en dat de werkzaamheden van het bedrijf niet vallen onder de bankvergunning van de bank. Daarom vallen gedragingen van medewerkers die adviseren voor het bedrijf in beginsel niet onder de reikwijdte van het bancaire stelsel.

Link naar de beslissing van de Algemeen Directeur.
Link naar de beslissing van de Voorzitter van de Tuchtcommissie Banken.