Terechte afwijzing melding; kwestie ziet niet op tuchtrecht maar op bankbeleid

Deel deze pagina

TRB-2018-4255-HV
Voorzitter Tuchtcommissie, 19 november 2018

De melder stelt dat de bankmedewerker een onzorgvuldige afweging van belangen heeft gemaakt. De melder had verzocht om de aflossing op de hypotheekachterstand in het vervolg op twee tijdstippen in de maand af te schrijven, in plaats van één keer per maand het hele bedrag. De bankmedewerker is daarmee niet akkoord gegaan. De Algemeen Directeur heeft besloten geen nader onderzoek te doen naar de melding en er hierbij op gewezen dat de beslissing van de bank geen individuele gedraging is die tuchtrechtelijk relevant zou kunnen zijn. Verder is niet gebleken dat de bankmedewerker niet op een zorgvuldige of professionele wijze zou hebben gehandeld.

De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht. De voorzitter van de Tuchtcommissie oordeelt dat de bankmedewerker niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De bankmedewerker moet naast de belangen van de melder ook rekening houden met de belangen van de bank en mogelijk intern beleid. De voorzitter van de Tuchtcommissie laat de beslissing van de Algemeen Directeur in stand en wijst het herzieningsverzoek af.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 4255 beslissing AD
Download hier de herzieningsbeslissing: Dossier 4255 herzieningsbeslissing

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF