Ten onrechte blokkeren betaalrekening; gegronde klacht zonder oplegging maatregel

Deel deze pagina

TRB-2016-3548-TC
Tuchtcommissie, 5 oktober 2016

Vervolg op herzieningsverzoek (TRB-2016-3548-HV). Verweerder heeft de bankrekening van melder geblokkeerd, nadat door de bank diverse pogingen waren gedaan om in contact te komen met de melder. Het blokkeren van de betaalrekening was onder de gegeven omstandigheden op grond van interne regels van de bank niet toegestaan. Verweerder heeft de blokkering niet besproken met zijn leidinggevende. Het is aannemelijk dat melder van de blokkering van zijn rekening hinder heeft ondervonden. Gelet hierop heeft verweerder geen zorgvuldige afweging van belangen gemaakt en de belangen van de klant onvoldoende centraal gesteld. De Tuchtcommissie verklaart de klacht gegrond, maar legt aan verweerder geen maatregel op.

Download hier de uitspraak: Uitspraak dossier 3548

Download volledige uitspraak .PDF