Sturen foto’s klantgegevens aan een derde

Deel deze pagina

TRB-2022-4507-TC
Tuchtcommissie, 26 januari 2022

Verweerster heeft twee foto’s van een computerscherm met klantgegevens aan een derde gestuurd. Hierdoor zijn vertrouwelijke gegevens buiten de bank gebracht. Ook heeft verweerster een bankrekening geopend waarbij zij de balie-identificatie niet op de door de bank voorgeschreven wijze heeft uitgevoerd. Beide gedragingen kunnen fraude in de hand werken. In één geval heeft dit risico zich ook daadwerkelijk verwezenlijkt. De Tuchtcommissie kan echter niet vaststellen dat verweerster doelbewust aan fraude heeft meegewerkt.

De Tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod voor de duur van zes maanden op.

De naam van verweerster wordt, indien geen hoger beroep is ingesteld en na het definitief worden van de beslissing, opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

De uitspraak vind je hier.