Stelen uit bedrijfsrestaurant

Deel deze pagina

TRB-2020-4467
Algemeen Directeur, 21 april 2020

Beëdigde heeft meermalen in het bedrijfsrestaurant van de bank levensmiddelen niet afgerekend. De Algemeen Directeur acht dit gedrag blijk geven van een schokkend gebrek aan respect voor de eigendom van anderen. Dit gedrag vormt een grove schending van de bankierseed. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een berisping voorgesteld. Hierbij heeft de Algemeen Directeur meegewogen dat het dienstverband van beëdigde als gevolg van de feiten tot een einde is gekomen en dat de kans dat hij nogmaals bij een bank werkzaam zal zijn beperkt is. Beëdigde heeft het schikkingsvoorstel geaccepteerd. De naam van beëdigde wordt opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download volledige uitspraak .PDF