Sepot – wijzigingen aanbrengen in door klant ondertekend UBO-formulier

Deel deze pagina

TRB-2018-3872

Nadat is gebleken dat de klant een door hem getekend UBO-formulier onjuist had ingevuld, heeft de bankmedewerker een nieuw formulier ingevuld en daarbij de eerder gezette handtekening van de klant gevoegd. De bankmedewerker heeft het aangepaste formulier vervolgens aan het dossier van de klant toegevoegd.

De Algemeen Directeur benadrukt dat het scannen van de handtekening van de klant op een ander formulier niet past binnen de bankierseed. Gelet op de omstandigheden zal de Algemeen Directeur echter geen klacht voorleggen aan de Tuchtcommissie. Hierbij heeft de Algemeen Directeur onder meer meegewogen dat de bankmedewerker door maatregelen van de bank reeds al voldoende is gestraft en aan de handelwijze van de bankmedewerker geenszins een frauduleuze intentie ten grondslag lag. Daarnaast was de bankmedewerker nog zeer kort werkzaam bij de bank en heeft hij inzicht in de laakbaarheid van zijn handelen. 

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 3872

Download volledige uitspraak .PDF