Sepot – Geen belangenverstrengeling bij beoordeling hypotheekaanvraag

Deel deze pagina

TRB-2019-4375-AD
Algemeen Directeur, 23 december 2019

Beëdigde heeft vanuit zijn functie als manager bij de bank een afwijzing van een hypotheekaanvraag van een hem bekende klant geëscaleerd. Hij heeft daartoe een e-mail gestuurd waarin hij een verzoek tot herbeoordeling doet. In deze e-mail heeft beëdigde niet gemeld dat hij met een bankmedewerker had gesproken die van de NHG had gehoord dat de aanvraag niet zou worden geaccepteerd.

De bank heeft hierover een melding ingediend. Volgens de bank zou beëdigde in strijd met de regels van de bank persoonlijk betrokken zijn geweest bij dit hypotheekdossier. Volgens de bank had beëdigde het dossier moeten overdragen en in ieder geval zijn werkzaamheden moeten laten controleren en vastleggen. Ook zou beëdigde in de e-mail collega’s een onjuiste voorstelling van zaken hebben gegeven.

De Algemeen Directeur legt geen klacht voor aan de Tuchtcommissie en seponeert de zaak. Naar het oordeel van de Algemeen Directeur bestaan er geen indicaties dat beëdigde een persoonlijk belang had bij de behandeling van dit hypotheekdossier. Er is niet gebleken dat sprake is van een persoonlijke connectie tussen beëdigde en de klant. Verder kan uit de e-mail niet worden geconcludeerd dat beëdigde met de e-mail de tweede acceptant opzettelijk onjuist heeft willen informeren en hem heeft willen misleiden. Daarbij weegt hoofdzakelijk mee dat de tweede acceptant de hypotheekaanvraag zelfstandig dient te (her)beoordelen. De omstandigheid dat de tweede acceptant hierbij niet het gehele hypotheekdossier heeft betrokken, kan beëdigde niet worden aangerekend. Dit geldt eveneens voor de omstandigheid dat een andere bankmedewerker zijn notitie over zijn gesprek met beëdigde en NHG niet in het hypotheeksysteem van de bank heeft opgenomen. Verder bestond tussen beëdigde en de tweede acceptant geen enkele hiërarchische verhouding.

De melder heeft de mogelijkheid van de beslissing herziening te vragen bij de voorzitter van de Tuchtcommissie.

Download hier de beslissing: Beslissing AD 4375

Download volledige uitspraak .PDF