Schikking – Opstellen eigen arbeidsvoorwaarden

Deel deze pagina

TRB-2019-4362.

Beëdigde heeft zelfstandig een document opgesteld dat betrekking had op zijn arbeidsvoorwaarden. In het door hem opgestelde document heeft hij zichzelf een hoger salaris toegekend dan gebruikelijk was en de vermelding van de aanloopschaal weggelaten.

Het arbeidsvoorwaardendocument wordt normaliter door de bank opgesteld en vormt het uitgangspunt voor het toekennen van het salaris. De Algemeen Directeur oordeelt dat dit document dan ook nimmer door beëdigde zelf had mogen worden opgesteld, laat staan dat hij het document ten gunste van zichzelf had mogen aanpassen. Verder verwijt de Algemeen Directeur beëdigde dat hij het document naar zijn leidinggevende heeft gestuurd, zonder te melden dat hij het zelf had opgesteld. Hierdoor heeft hij zijn leidinggevende relevante informatie onthouden en in de waan gelaten dat het advies kon worden doorgevoerd. Beëdigde heeft door op deze wijze te handelen gedragsregels 1 en 6 geschonden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een geldboete van € 400,-. Beëdigde heeft de schikking aanvaard. De gegevens van beëdigde zijn opgenomen in het tuchtrechtelijk register.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 4362

Download volledige uitspraak .PDF