Schikking – Doorsturen klantgegevens naar privémail

Deel deze pagina

TRB-2019-4318.

Beëdigde (privacy medewerker van de bank) heeft bij herhaling vertrouwelijke (persoons)gegevens van klanten van de bank doorgestuurd naar zijn privémailadres. Hierdoor zijn deze gegevens op de server van Google terechtgekomen.

Door op deze wijze te handelen heeft beëdigde vertrouwelijke gegevens met een derde gedeeld. Ook heeft hij gehandeld in strijd met de interne regels van de bank en het vertrouwen dat door de samenleving in de bank moet kunnen worden gesteld, geschaad. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een geldboete van € 500,- aangeboden. Daarbij is rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden waaronder de feiten hebben plaatsgevonden. Beëdigde heeft de schikking aanvaard. De gegevens van beëdigde zijn opgenomen in het tuchtrechtelijk register.

Download hier de beslissing: Beslissing AD 4318

Download volledige uitspraak .PDF