Schending bankregels bij privé-aandelentransacties

Deel deze pagina

TRB-2023-4782-AD
Algemeen Directeur, 20 januari 2023

Beëdigde heeft in strijd gehandeld met de bankregels voor privé-aandelentransacties, door in een periode dat hij niet -zonder voorafgaande toestemming- mocht handelen in financiële instrumenten, wel (drie)call-opties heeft aangekocht. Na hierop te zijn aangesproken heeft hij de call-opties direct verkocht, terwijl ingevolge de bankregels sprake was van een minimale vasthoudperiode. Daarmee heeft hij gedragsregel 1 en 4 van de aan de bankierseed verbonden Gedragscode geschonden.

De Algemeen directeur legt de beëdigde een schikking voor omdat gebleken is dat er niet gehandeld is uit speculatiemotief, het financieel belang zeer gering was en van enige (schijn van) handel met voorwetenschap geenszins sprake was.

De regeling privé-aandelentransacties strekt (kort gezegd) tot het tegengaan van (de schijn van) misbruik van voorkennis en daarmee tot bescherming van de integriteit van de financiële markt.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.