Rol bankmedewerker bij civiele zaak – geen tuchtrechtelijk verwijt

Deel deze pagina

TRB-2022-4674-AD
Algemeen Directeur, 2 februari 2022
TRB-2022-4674-HV
Herzieningsbeslissing, 6 april 2022

Melder beklaagt zich over de partijdige rol die de bankmedewerker zou hebben gespeeld door een civielrechtelijke zaak tegen melder te beginnen.

De Algemeen Directeur wijst de melding af, omdat melder zijn stellingen onvoldoende heeft onderbouwd.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. Zij oordeelt dat de bank bij financiële geschillen in beginsel vrijelijk een juridisch standpunt moet kunnen innemen. Uit het vonnis van de rechtbank blijkt dat de bank niet zonder enige reden een rechtszaak is gestart. De bankmedewerker valt dus geen tuchtrechtelijk verwijt te maken dat hij een rechtszaak tegen melder is gestart.

Zie hier de beslissing van de Algemeen Directeur.
Zie hier de beslissing van de Voorzitter van de Tuchtcommissie.