Richtlijnen voor onderbouwing van een klacht

Deel deze pagina

TRB-2016-3546H

De melding richt zich voornamelijk op civielrechtelijke vraagstukken betreffende de aansprakelijkheid van de bank in het dossier van de melder. Uit de melding volgt onvoldoende dat sprake is van overtreding van de Gedragscode door een medewerker van de bank. Om deze reden heeft de Algemeen Directeur besloten de melding niet in behandeling te nemen. Tegen deze beslissing heeft melder een herzieningsverzoek ingediend. De Voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het verzoek tot herziening af. In zijn uitspraak geeft de Voorzitter richtlijnen voor de onderbouwing van een klacht.

Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3546
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3546

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF