Revisies niet laten uitvoeren, maar wel in het banksysteem vermelden

Deel deze pagina

TRB-2021-4463-AD
Algemeen Directeur, 28 januari 2021

Beëdigde had een coördinerende rol bij het wegwerken van achterstanden van de bank bij de verplichte periodieke revisies (controles) van incassocontracten. Beëdigde heeft collega’s op meerdere momenten geïnstrueerd deze revisies niet uit te voeren, maar in het banksysteem te vermelden dat dit wel was gebeurd. De Algemeen Directeur oordeelt dat beëdigde daarmee een niet integere werkwijze heeft voorgesteld. Door deze werkwijze leken de achterstanden te worden ingelopen, terwijl van een daadwerkelijke revisie geen sprake was.

De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een boete van € 500,- voorgesteld. De Algemeen Directeur heeft bij het voorstel onder meer meegewogen dat beëdigde het kwalijke van zijn handelen inziet en daarvoor de volle verantwoordelijkheid neemt. Beëdigde heeft dit voorstel geaccepteerd. De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download volledige uitspraak .PDF