Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding – sepot

Deel deze pagina

TRB-2017-3712

Beëdigde heeft op verzoek van haar partner de rekeninggegevens bekeken van een persoon die op marktplaats een Playstation verkocht. Op basis daarvan heeft beëdigde geconstateerd dat de verkoper niet betrouwbaar was en die informatie heeft zij met haar partner gedeeld. De Algemeen Directeur benadrukt dat het bekijken van klantgegevens zonder zakelijke aanleiding daartoe in strijd is met de bankierseed en de daarbij behorende Gedragsregels. Daarnaast is het niet toegestaan klantgegevens met derden (buiten de bank) te delen. In zoverre constateert de Algemeen Directeur dat beëdigde de Gedragsregels heeft geschonden. De Algemeen Directeur besluit echter in dit specifieke geval geen klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie Banken. De Algemeen Directeur weegt daarbij verschillende omstandigheden mee, waaronder de omstandigheid dat beëdigde inzicht heeft getoond in de laakbaarheid van haar handelen en het om een eenmalig incident gaat. Ook weegt de Algemeen Directeur de gevolgen voor beëdigde mee.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 3712

Download volledige uitspraak .PDF