Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

Deel deze pagina

TRB-2020-4284-TC
Tuchtcommissie, 25 november 2020

Verweerster heeft in een paar maanden tijd rekeninggegevens van 749 klanten bekeken, zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Van zeventien klanten heeft verweerster meerdere schermen geraadpleegd. De tuchtcommissie acht het standpunt van verweerster dat zij de rekeninggegevens in het kader van de uitoefening van haar functie heeft geraadpleegd, onaannemelijk. Deze raadplegingen weken namelijk af van de gebruikelijke raadplegingen van verweerster.  De tuchtcommissie acht het handelen van verweerster niet integer. Bovendien schaadt dit het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. Verder heeft verweerster zich niet open en toetsbaar opgesteld. De tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod voor de duur van zes maanden op. De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download volledige uitspraak .PDF