Raadplegen rekeningen bij uitvoering systeemtest

Deel deze pagina

TRB-2021-4470-TC
Tuchtcommissie, 27 januari 2021

Verweerder heeft de rekeningen van familieleden gebruikt in de uitoefening van zijn werk. Dit is naar het oordeel van de Tuchtcommissie onzorgvuldig geweest. Verweerder is hierdoor immers op de hoogte kunnen komen van wat voor hem geheim had moeten blijven, namelijk de financiële situatie van zijn familieleden. Verweerder heeft in strijd gehandeld met de interne gedragscode van de bank en de Gedragsregels Bancaire Sector. De Tuchtcommissie legt verweerder een berisping en een geldboete van € 250 op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken hebben inzage in dit register.

Download volledige uitspraak .PDF