Raadplegen en misbruik maken van vertrouwelijke informatie

Deel deze pagina

TRB-2020-4421-TC
Tuchtcommissie, 29 juli 2020

Verweerder heeft veelvuldig rekeninggegevens geraadpleegd zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Hij heeft de door hem geraadpleegde informatie misbruikt door op basis daarvan zijn broer en vader te adviseren op zakelijk gebied. Op deze wijze heeft hij direct en indirect vertrouwelijke informatie gelekt aan familieleden. Dit is niet integer en schaadt het vertrouwen dat de samenleving in de bank moet kunnen stellen. Verder schaadt het de eerlijke concurrentie tussen bedrijven. De Tuchtcommissie legt aan verweerder een beroepsverbod van twaalf maanden op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

De uitspraak van de Tuchtcommissie vind je hier