Raadplegen en delen rekeninggegevens

Deel deze pagina

TRB-2020-4451-TC
Tuchtcommissie 25 november 2020

Verweerster heeft zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van een klant bekeken en gedeeld met een derde. Kennisnemen van informatie zonder dat dit voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is, is in strijd met de gedragsregel dat integer moet worden gewerkt en wordt als een ernstige schending van de bankierseed beschouwd. De Tuchtcommissie rekent het verweerster zwaar aan dat zij de vertrouwelijke en privacygevoelige informatie heeft gedeeld met een vriend. Zij heeft hiermee niet integer gehandeld, terwijl de regels van de bank hierover duidelijk zijn. Dit handelen schaadt tevens het vertrouwen van de samenleving in de bancaire sector. De Tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod op voor de duur van drie maanden. De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download volledige uitspraak .PDF