Raadplegen en delen rekeninggegevens klanten

Deel deze pagina

TRB-2021-4454-TC
Tuchtcommissie, 24 maart 2021

Verweerder heeft meermalen rekeninggegevens van klanten van de bank geraadpleegd en die gedeeld met derden. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder – gelet op de bankierseed – een persoonlijke verplichting  heeft om op een verantwoordelijke wijze met vertrouwelijke informatie om te gaan. Verder heeft verweerder zich niet aan de regels van de bank gehouden door niet zijn nevenfunctie bij de bank te melden. Bij het bepalen van de duur van de maatregel weegt de Tuchtcommissie in het nadeel van verweerder mee dat hij niet de volledige verantwoordelijkheid lijkt te nemen voor zijn verwijtbare handelen. De Tuchtcommissie legt verweerder een beroepsverbod voor de duur van 1 jaar op.

Verweerder heeft geen beroep ingesteld, de uitspraak is onherroepelijk. De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download volledige uitspraak .PDF