Raadplegen en delen rekeninggegevens

Deel deze pagina

TRB-2021-4325-TC
Tuchtcommissie, 24 maart 2021

Verweerster heeft de rekeninggegevens van 548 klanten geraadpleegd. De Tuchtcommissie acht het niet aannemelijk dat verweerster deze gegevens in de uitoefening van haar functie heeft geraadpleegd. Verder geeft het volgens de Tuchtcommissie te denken dat een derde over een foto beschikte met daarop klantgegevens en de unieke toegangspas van verweerster en dat zij hierop ter zitting niet heeft willen reageren. Er is naar het oordeel van de Tuchtcommissie geen sprake van strijd met het verbod op dubbele bestraffing, aangezien het tuchtrecht een ander belang beschermt dan het strafrecht. Bij het bepalen van de duur van de maatregel weegt de Tuchtcommissie in het nadeel van verweerster mee het grote aantal klanten van wie zij de gegevens heeft geraadpleegd. Ook heeft verweerster geen blijk inzicht gegeven in het kwalijke van haar handelen. De Tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod voor de duur van zes maanden op.

Verweerster heeft geen beroep ingesteld, de uitspraak is onherroepelijk. De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download volledige uitspraak .PDF