Plegen van diefstallen is onvoldoende aannemelijk geworden – sepot

Deel deze pagina

TRB-2021-4505-AD
Algemeen Directeur, 15 april 2021

De melding houdt in dat beëdigde zich schuldig zou hebben gemaakt aan twee diefstallen. De Algemeen Directeur oordeelt dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat beëdigde deze twee diefstallen heeft gepleegd. Hij seponeert dan ook de zaak.

Download volledige uitspraak .PDF