Opmerking tijdens lopende procedure leidt niet tot een nieuw tuchtrechtelijk verwijt

Deel deze pagina

TRB-2018-4254-AD en TRB-2018-4254-HV
Algemeen directeur, 2 oktober 2018
Voorzitter Tuchtcommissie, 18 oktober 2018

De beëdigde zou volgens melder op de vergadering van de Commissie van Beroep in de zaak met meldingsnummer 3593 hebben erkend dat hij de handleiding speciaal beheer bewust niet op de casus van melder heeft toegepast. Daarnaast zou hij belangenverstrengeling hebben erkend, en hebben erkend dat sprake was van een datalek.

De Algemeen Directeur doet geen onderzoek aangezien hij van mening is dat opmerkingen die door beëdigden tijdens lopende procedures worden gemaakt, behoudens zeer uitzonderlijke omstandigheden, op zichzelf niet tot een nieuw tuchtrechtelijk verwijt kunnen leiden. De door melder genoemde omstandigheden leveren geen uitzonderlijke omstandigheid op. Melder heeft geen nieuwe feiten of omstandigheden aangedragen dan in eerdere melding(en) reeds is gedaan.

De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht. De voorzitter van de Tuchtcommissie heeft de beslissing en de motivering van de Algemeen Directeur in stand gelaten.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 4254 beslissing AD
Download hier de herzieningsbeslissing: Dossier 4254 herzieningsbeslissing

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF