Onvoldoende onderbouwde melding

Deel deze pagina

TRB-2018-4256-AD en TRB-2018-4256-HV
Algemeen directeur, 2 oktober 2018
Voorzitter Tuchtcommissie, 18 oktober 2018

De melder stelt dat de bankmedewerker zich niet open en toetsbaar opstelt en zich niet houdt aan wet- en regelgeving.

De Algemeen Directeur oordeelt dat de melding niet voorzien is van een onderbouwing en daardoor niet voldoet aan de eisen van 2.1.1 van het Tuchtreglement Bancaire Sector. Voorts heeft melder geen nieuwe feiten en omstandigheden aangedragen dan melder in eerdere soortgelijke meldingen heeft aangedragen. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat bankmedewerker een persoonlijk tuchtrechtelijk verwijt te maken valt.

De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht. De voorzitter van de Tuchtcommissie heeft de beslissing en de motivering van de Algemeen Directeur in stand gelaten en het herzieningsverzoek afgewezen.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 4256 beslissing AD
Download hier de herzieningsbeslissing: Dossier 4256 herzieningsbeslissing

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF