Onvoldoende onderbouwde melding (sponsoringsverzoek)

Deel deze pagina

TRB-2016-3533H

Melder heeft een verzoek tot sponsoring ingediend bij de bank. Deze wordt deels gehonoreerd. Voor het overige is het sponsoringsverzoek afgewezen. Uit correspondentie met de bank volgt dat melder in het systeem een aantekening bij haar naam heeft staan. De melding houdt in dat de beëdigde namens de bank het sponsoringsverzoek deels heeft afgewezen en de bank geen mededelingen wil doen over de inhoud van de aantekening. De Algemeen Directeur heeft besloten de melding niet in behandeling te nemen. De voorzitter van de Tuchtcommissie bekrachtigt dit oordeel. De melding richt zich tegen de persoon die het sponsoringsverzoek juist (gedeeltelijk) heeft toegewezen, terwijl niet is onderbouwd waarom door deze persoon de Gedragscode is geschonden. Voor zover uit de melding volgt dat melder wil weten wat de inhoud van de aantekening bij haar naam inhoudt, merkt de voorzitter van de Tuchtcommissie op dat de tuchtprocedure er niet voor is bedoeld om de bank dergelijke informatie te laten verstrekken. 

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3533
Download hier de herzieningsuitspraak in .pdf: Uitspraak dossier 3533

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF