Onvoldoende aannemelijk dat hypotheekadvies- gesprekken niet hebben plaatsgevonden – sepot

Deel deze pagina

TRB-2022-4509-AD
Algemeen Directeur, 10 februari 2022

De melding houdt in dat beëdigde in de systemen van de bank heeft doen voorkomen dat hypotheekadviesgesprekken met klanten zijn gevoerd, terwijl deze gesprekken niet zouden hebben plaatsgevonden. De Algemeen Directeur concludeert dat de bank onvoldoende onderbouwd heeft dat de gesprekken die beëdigde met klanten heeft gevoerd geen adviesgesprekken betreffen. Evenmin heeft de bank onderbouwd dat de door de beëdigde gevoerde gesprekken niet zouden aansluiten bij het uitgangspunt van een adviesgesprek. Verder is niet gebleken dat de bank of klanten concrete risico’s hebben gelopen of zijn benadeeld. De Algemeen Directeur is van oordeel dat beëdigde op onzorgvuldige wijze de adviesgesprekken in het systeem heeft ingevoerd, dit is op zichzelf echter onvoldoende ernstig om beëdigde een tuchtrechtelijk verwijt te maken. Hij seponeert de zaak.

Download volledige uitspraak .PDF