Onvoldoende aannemelijk dat bij koop en verhuur van een woning privé de bankierseed is geschonden

Deel deze pagina

TRB-2021-4622-AD
Algemeen Directeur, 13 juli 2021

Melder verwijt beëdigde een woning met voorkennis te hebben gekocht en zonder vergunningen te hebben verhuurd. De Algemeen Directeur is van oordeel dat de koop en verhuur van een woning privé voldoende raakvlakken heeft met de functie van beëdigde bij de bank. Een niet integere handelwijze bij de aankoop en/of verhuur van een woning privé zou het vertrouwen in de bancaire sector kunnen schaden. De gemelde gedraging kan daarom tuchtrechtelijk worden getoetst. Evenwel is onvoldoende aannemelijk geworden dat de bankierseed is geschonden. Beëdigde heeft direct actie ondernomen om het gebrek – een benodigde maar ontbrekende omgevingsvergunning – te herstellen. Van handelen met voorkennis is niet gebleken.

Download volledige uitspraak .PDF