Ontvreemden bankpas klant, verhogen limiet bankpas en betrokkenheid bij diefstal; beroepsverbod.

Deel deze pagina

TRB-2019-3969-TC
Tuchtcommissie, 9 februari 2019

Verweerder heeft tijdens zijn werk bij de bank een bankpas van een klant ontvreemd, de pincode afgekeken en de limiet op de bankpas verhoogd. Door dit handelen is een klant beroofd van € 5.500. De Algemeen Directeur stelde een berisping voor wegens schending van gedragsregels 1, 2 en 3. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder gedragsregel 1 heeft geschonden. De Tuchtcommissie acht gedragsregels 2 en 3 niet geschonden, aangezien – kort gezegd – de bankmedewerker buiten de normale uitoefening van zijn functie zijn persoonlijke belang heeft nagestreefd ten koste van de klant. De Tuchtcommissie wijkt in het nadeel van verweerder af van de voorgestelde berisping, aangezien zij de betrokkenheid van verweerder bij het wegnemen van de bankpas en het verhogen van de limiet op de bankpas waarmee een aanzienlijk geldbedrag van een klant is gemoeid, zeer ernstig acht. Dit handelen verhoudt zich op geen enkele manier met het doel en de strekking van de bankierseed. Klanten mogen verwachten dat hun bankpas en geld bij een bank veilig is en moeten de bank en bankmedewerker kunnen vertrouwen. De Tuchtcommissie weegt bij het bepalen van de maatregel mee dat verweerder spijt heeft betuigd en het gestolen geldbedrag terugbetaalt. De Tuchtcommissie legt aan verweerder een beroepsverbod voor de duur van 6 maanden op.

De naam van verweerder wordt, bij onherroepelijk worden van de beslissing, opgenomen in het voor banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

Download hier de volledige uitspraak: Uitspraak dossier 3969

Download volledige uitspraak .PDF