Onjuiste declaratie zakelijke kilometers – beroepsverbod

Deel deze pagina

TRB-2022-4426-TC
Tuchtcommissie, 2 maart 2022

Verweerder heeft over een langere periode veelvuldig en vele zakelijke kilometers gedeclareerd die hij in werkelijkheid niet heeft gereden. Verweerder heeft geen enkele aannemelijke uitleg voor zijn valselijke declaraties gegeven. Verweerder heeft niet integer gehandeld en geen blijk gegeven het kwalijke van zijn handelen in te zien. Bovendien is hij niet open en eerlijk geweest. De tuchtcommissie houdt er rekening mee dat verweerder een hooggeplaatste positie binnen de bank bekleedde en een voorbeeldfunctie had. De Tuchtcommissie legt verweerder een beroepsverbod voor de duur van zes maanden op.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Download volledige uitspraak .PDF