Ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens van klanten van de bank

Deel deze pagina

TRB-2022-4611-TC
Tuchtcommissie, 27 april 2022

Verweerder heeft gehandeld in strijd met de binnen de bank geldende regels door gegevens van klanten van de bank te raadplegen, zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Het feit dat verweerder na ontvangst van waarschuwingse-mails op andere wijzen heeft kennisgenomen van rekeninggegevens geeft blijk van een doordachte handelswijze en is zeer kwalijk. Het handelen van verweerder is niet integer en schaadt het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. De door verweerder aangevoerde persoonlijke omstandigheden doen niet af aan het feit dat dat handelen in strijd is met de bankierseed. Aan verweerder wordt een beroepsverbod voor de duur van twee maanden opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Download volledige uitspraak .PDF