Niet tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

Deel deze pagina

TRB-2018-3957-AD en TRB-2018-3957-HV
Algemeen directeur, 28 juni 2018
Voorzitter Tuchtcommissie, 18 oktober 2018

De bankmedewerker zou volgens melder haar zorgplicht niet zijn nagekomen. Zij heeft gedreigd, bedreigd en geïntimideerd. Zij zou niet integer en betrouwbaar zijn geweest waardoor de grondrechten in het geding zouden zijn gekomen. Zij heeft normen en waarden overschreden door bijvoorbeeld zich niet voor te stellen en doordat zij de correspondentie van een andere bankmedewerker overnam. Er is sprake van misleiding doordat zij vanuit een niet bestaand advocatenkantoor contact met melder onderhield. Verder zou de bankmedewerker zich niet houden aan de AVG door onrechtmatig (privé) informatie over melder in haar bezit te hebben.

De Algemeen Directeur heeft beslist geen klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie Banken omdat niet is gebleken dat bankmedewerker melder op zodanige wijze heeft bejegend dat op dit punt aan haar een tuchtrechtelijk verwijt zou kunnen worden gemaakt. De Algemeen Directeur merkt op dat schendingen van de bankierseed moeten zien op voldoende ernstige gedragingen waardoor een bankmedewerker zo onzorgvuldig en/of onprofessioneel heeft gehandeld dat hij daarmee de Gedragsregels (voldoende ernstig) heeft geschonden. De bankmedewerker kan geen persoonlijk tuchtrechtelijk verwijt gemaakt worden. Handelingen of dienstverlening van de bank als instelling zijn (expliciet) uitgesloten van de tuchtprocedure bij Stichting Tuchtrecht Banken. Tot slot bericht de Algemeen Directeur dat hij verder niet toetst aan de gedragsregels voor advocaten, de AVG of de grondwet.

De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur gevraagd. De Voorzitter van de Tuchtcommissie is van oordeel dat de directeur op goede en begrijpelijke gronden heeft besloten om de melding niet nader te onderzoeken. Het herzieningsverzoek is daarom afgewezen.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 3957 beslissing AD
Download hier de herzieningsbeslissing: Dossier 3957 herzieningsbeslissing

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF