Meldingen inzake kwesties van vóór de bankierseed of in civielrechtelijke procedure – terecht afgewezen

Deel deze pagina

TRB-2018-4200-AD en TRB-2018-4201-AD
Algemeen directeur, 18 oktober 2018
TRB-2018-4200-HV en TRB-2018-4201-HV
Voorzitter Tuchtcommissie, 19 november 2018

Door de melder zijn meldingen ingediend tegen twee  (toenmalig) leden van de Raad van Commissarissen van een bank. Deze bankmedewerkers zouden in een civielrechtelijke procedure bedrieglijk hebben verklaard en de melder valselijk hebben beschuldigd, waardoor de rechter is misleid en een eerlijke procesgang is belet. De melder had deze civielrechtelijke procedure tegen de bank, zijn voormalig werkgever, aangespannen.

De Algemeen Directeur heeft besloten geen nader onderzoek in te stellen naar de meldingen. De gedragingen hebben grotendeels plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van de bankierseed. Voor zover de gedragingen ook daarna hebben plaatsgevonden is van belang dat deze hebben plaatsgevonden binnen de kaders van een civielrechtelijke procedure. De Algemeen Directeur wijst op art. 2.2.4 van het Tuchtreglement waarin is bepaald dat hij kan besluiten om geen klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie als de gedragingen door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is of is geweest.

De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht. De voorzitter van de Tuchtcommissie oordeelt dat de Algemeen Directeur terecht heeft gesteld dat gedragingen die hebben plaatsgevonden voor het afleggen van de bankierseed niet onder de werking van het tuchtrecht vallen. De voorzitter van de Tuchtcommissie oordeelt voorts dat de mededelingen van de bankmedewerker aan een gerechtelijke toetsing onderworpen is geweest. Het voert te ver om het waarheidsgehalte van uitlatingen in een civiele procedure te onderzoeken. De voorzitter van de Tuchtcommissie laat de beslissing van de Algemeen Directeur in stand en wijst het herzieningsverzoek af.

Download hier de beslissingen van de Algemeen Directeur: Dossier 4200 beslissing ADDossier 4201 beslissing AD
Download hier de herzieningsbeslissingen: Dossiers 4200 en 4201 herzieningsbeslissingen

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF